Oversigt over foreningernes område


Oversigt over fordelingen af husnumrene i grundejer­foreningerne Nyvang, Fælledbo og Kal­vebod.

Husnumre vej/forening

Nyvang

Fælledbo

Kalvebod

Antal parceller

25

57

38

Kongelundsvej

-

118 - 148

150 - 160

Landehjælpvej

4 - 22

1 - 11

(13 - 17)

-

Kornskyldvej

51 - 59

52 - 60

61 - 89

62 - 64, 76 - 92

(66 - 68)

91 - 101

94 - 104

Hovmålvej

53 - 61

52 - 62

(73 - 75)

77 - 93

(74 - 88)

90 - 92

95 - 105

94 - 104

Slusevej

-

-

2 - 28


Husnumre i parantes er numre, som tilhører Amagerkollegiet.
Vis matrikelkort for grundejerforeningen Fælledbo