Meddelelser

Generalforsamling D. 16/4-2024 kl. 18.00

Fræsning af asfalten på Slusevej

OPDATERING 11-6-2023 – Fræsning af asfalt

I perioden fra mandag den 12. juni til onsdag den 14. juni 2023 skal fræse asfalten på kørebanen på Slusevej. I forbindelse med arbejdet, spærres kørebanen i begge retninger fra Kongelundsvej til lige før busslusen.

Dvs. alle beboere forsat vil kunne køre til deres adresse, men kan være nødsaget til at køre en anden vej end normalt. Trafikanterne skal følge omkørselstavlerne. Bussen vil ligeledes blive omlagt i perioden.

T.o. forlænges spærring af kørebane / omkørsel t.o.m. den 26. juni 2023. 

Ekstraordinær generalforsamling G/F Fælledbo

OPDATERING 1-5-2023 – Ekstraordinær generalforsamling.

Den Ordinær generalforsamling G/F Fælledbo afholdes i Centersalen, Amagerkollegiet Hovmålvej 73.
Mandag. 15. maj 2023 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling G/F Fælledbo

OPDATERING 12-4-2023 – Ordinær generalforsamling.

Den Ordinær generalforsamling G/F Fælledbo afholdes i Centersalen, Amagerkollegiet Hovmålvej 73.
Onsdag d. 26. april 2023 kl. 18:00

NY P-APP fra Cityparkering

OPDATERING 5-1-2023 – Ny P-App

Cityparkering har oplyst at der nu findes en APP til brug for vores parkering. Dette gælder både for de fastboende samt gæsteparkering.

Man logger sig ind med samme user id og password som bruges i dag – Gå til ny P-App

 

NYE P-REGLER

OPDATERING 29-11-2022 – Nye P-regler i vores område

Fra den 5/12-2022 ændres vores parkeringstid for p-skive parkering fra 3 timer til 1 time, dette gøres for at begrænse den i øjeblikket stigende parkering, og samtidigt for at sikre fremkommelighed ikke mindst på Slusevej (langs kanalen). Samtidig sættes parkeringsbetalingen op, så vi nærmer os taksterne i København til 35 kr. pr påbegyndt time.

Aftalen har ingen ændringer for vores gæsteparkering eller andet.

NYT OM ASFALTARBEJDET – AFSLUTTET

OPDATERING 15-11-2022 – Ang. asfaltering af Kornskyldvej.

De skulle gerne komme og lægge asfalt på torsdag 17 november 2022.

OPDATERING 6-11-2022 – Ang. asfaltering af Kornskyldvej.

Pga. ombygning af samtlige vejbrønde er tidsplanen for den planlagte asfaltering blevet forlænget til både at omfatte uge 45 og 46. Vi vil forsøge, at finde ud af hvilke dage det drejer sig om, og give jer besked.

Tidligere udmelding ang. parkering er derfor gældende i disse uger.

OPDATERING 18/10-2022 – NY ASFALT

Så er datoerne aftalt for hvornår asfaltarbejdet går igang på Kornskyldvej, dette sker i uge 44. Man forventer at raspe vejen den 1.-2. november, og lægge nyt asfalt den 3. november. Der kan ske ændringer, hvis vejret ændre sig for meget.

Der må i den tid ikke forefindes parkeret biler på vejen, skulle der være parkeret biler på vejen, vil disse blive fjernet af Dansk Autohjælp på ejers regning.

Det anbefales at grundejere parkerer deres biler så langt inde på grunden som muligt, evt. dækker front eller bagende over på bilen for at beskytte den mod stenslag eller asfalt dryp. Eventuelle skader dækkes af bilejer selv.

Alt ukrudt mellem vej og kantsten skal være fjernet inden den 26. oktober, er dette ikke sket, vil der blive sat gartner på for grundejers regning.

Skulle der være nogen som har noget asfaltarbejde de ønsker udført mens de er her, kan der skrives til hhj@lt-asfalt.dk som så vil kontakte jer. Arbejdet udføres for grundejers egen regning.