Fordelingen mellem grundejerforeningerne

Oversigt over foreningernes område

Oversigt over fordelingen af husnumrene i grundejer­foreningerne Nyvang, Fælledbo og Kal­vebod.

Husnumre vej/forening Nyvang Fælledbo Kalvebod
Antal parceller 25 57 38
Kongelundsvej 118 – 148 150 – 160
Landehjælpvej 4 – 22 1 – 11

(13 – 17)

Kornskyldvej 51 – 59

52 – 60

61 – 89

62 – 64, 76 – 92

(66 – 68)

91 – 101

94 – 104

Hovmålvej 53 – 61

52 – 62

(73 – 75)

77 – 93

(74 – 88)

90 – 92

95 – 105

94 – 104

Slusevej 2 – 28

Husnumre i parantes er numre, som tilhører Amagerkollegiet.
Vis matrikelkort for grundejerforeningen Fælledbo