Lidt historisk information fra Foreningens arkiv

 

Her er nogle historiske oplysninger fra foreningens gamle dokumenter.

Vi har nogle gamle kort, som kan ses her.

Gammelt kort over Amagerland fra 1843.
Kortet er blevet fotograferet og her kan man godt finde hvor grundejerforeningen kommer til at ligge.

Kort over Sundby Overdrev fra 1914.
Det er ikke tydeligt, hvor grundejerforeningen kommer til at ligge.

Kort over Sundby Overdrev fra 1925.
Det er stadig ikke tydeligt, hvor grundejerforeningen kommer til at ligge.

Kort over Sundby Overdrev fra 1926.
Det er nu mere tydeligt, hvor grundejerforeningen kommer til at ligge.

Kort over Sundby Overdrev fra 1933.
Her kan man kun ane, hvor grundejerforeningen kommer til at ligge. Desværre er de gamle kort ikke altid lige tydelige med navnene.

Kort over Sundby Overdrev fra 1937.
Det er nu helt tydeligt, hvor grundejerforeningen kommer til at ligge.

Tegning fra 1942.
Her ses noget af udstykningstegningen til grundejerforeningerne.

Kort fra 1947.
Her er en del af et gammelt kort over Sundby Overdrev fra 1947.

 

Ud over kortene, så har vi også nogle dokumenter. Det er dog ikke alle dokumenter, som det har været muligt at scanne ind, derfor er her kun et udpluk, som viser lidt af den aktivitet, der har været i foreningens tid.

I 1950 der var en større sag om at få en rutebil ud ad Kongelundsvej. Her er flere dokumenter i den sag.
Det var begyndelsen til den linje 31, som ikke mere eksisterer, men er delvis erstattet af linje 33.
Fra maj 1950.
Fra oktober 1950, dokument 1.
Fra oktober 1950, dokument 2.
 

Vi har også nogle fortegnelser over medlemmerne i det gamle Fælledbo. Desværre er der ingen datoer på dokumenterne, så det vides ikke hvor gamle optegnelserne er, men de skulle være i datoorden.
Medlemsfortegnelse 1.
Medlemsfortegnelse 2.
Medlemsfortegnelse 3.
Medlemsfortegnelse 4.
Da optegnelserne er af ældre dato, fremgår det også at der ikke er så mange af de gamle beboere tilbage. Nogle er flyttet andre steder hen og andre lever ikke længere.

Vi har også andre dokumenter, som fortæller lidt om hvad der foregik for mange år siden. For eksempel om villaværn, istandsættelse af Kongelundsvej eller nyt om vandledning.
Villaværn, hvad er det?.
Om betaling til Kongelundsvejs istandsættelse 1941 for en enkelt matrikel.
Betaling for vandledning i oktober måned 1941 for en enkelt matrikel.
Om udvidelse af Kongelundsvej 4. marts 1953.
Om udvidelse af Kongelundsvej 7. marts 1953.
Anmodning om åbning af fælleden maj 1976.

Vi har også et gammelt dokument med de oprindelige købesummer fra november 1941.
Her er de oprindelige købesummer fra november 1941.

Vi har et par enkelte udpluk fra Grundejersammenslutningen Sundby Overdrev. Heraf fremgår hvem der er formand på de pågældende tidspunkter. Der er også et enkelt nummer af bladet “Glemmer du” fra 2001.
Fra Grundejersammenslutningen Sundby Overdrev marts 1957.
Fra Grundejersammenslutningen Sundby Overdrev januar 1962.
Fra bladet “Glemmer du” november 2001.

Senest opdateret 2017-11-28.